Belangrijke informatie:

Vanaf 04.03.2024 heb je alleen nog toegang tot je webshop via de STRATO klantenlogin. Je hebt geen aparte toegangsgegevens meer nodig om in te loggen in je webshop. We hebben deze wijziging doorgevoerd om het inloggen te standaardiseren en nog gemakkelijker te maken. Inloggen met behulp van je shop-ID is dan niet langer mogelijk.